Jak se stát šéfem a obstát před konkurencí?

Máte za sebou vysokou školu, dlouhou praxi a snažíte se držet krok s posledními trendy v byznysu a tržní ekonomice? Máte strach, že vás „vyhodí ze sedla“ nějaký mladší a vzdělanější dravec, kterých je ve vrcholných managementech plno? Chcete se stát šéfem, ale bojíte se, že nezvládnete udržet vysoko položenou laťku a nevíte, jak to změnit? Řešením je profesní vzdělání, kterému vás žádná státní univerzita nenaučí. Až samotná praxe ukáže, že ty nejcennější tituly nedává alma mater, ale studium MBA. Master of Business Administration je profesně vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Výsledkem ročního intenzivního studia je nejvyšší titul manažerského vzdělání „MBA“, jehož nositelé získávají výrazný náskok na trhu práce před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností.

Studium se specializací

Programy MBA jsou zárukou, že jste vystudovali a ovládáte nejnovější obchodní a byznys praktiky, orientujete se v moderním managementu i marketingu, ovládáte principy ekonomiky i hospodaření a jste schopen se prosadit jako vrcholný manažer, potažmo šéf. Studium nabízí deset specializovaných modulů, které skrze své zaměření přímo cílí na daný obor. Výuka na Cambridge Business School probíhá ve dvou semestrech kombinovanou formou. Studenti studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se v průběhu celého studia osobně účastní pouze čtyř seminářů, což je v dnešní době velkým bonusem. Zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Praktická část je realizována na začátku semestru a v jeho polovině, kdy se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou pod vedením odborných lektorů.

Vstříc vysněné kariéře

Studium MBA vám otevře všechny profesní dveře a posune vás výrazně vpřed v celé vaší kariéře. Studium probíhá v češtině (s akceptací slovenštiny). Výhodou studia na Cambridge Business School jsou progresivní metody a inovativní postupy, nevyjímaje možnost získat mezinárodní certifikát IES. Flexibilní doba si zaslouží flexibilní přístup. Vzdělávat se je možné i on-line formou. Záleží jen na vás, který způsobe vám bude víc vyhovovat.

Publikováno: 17. 09. 2020 / Aktualizováno: 13. 03. 2024

Kategorie: Byznys a finance

Autor: Milena Novotná