Měření a vyhodnocování PPC kampaní na LinkedInu

LinkedIn se stává stále důležitějším nástrojem pro B2B marketing a PPC kampaně na této platformě vám pomohou oslovit relevantní cílové publikum a generovat kvalitní leady. Ale jak zjistit, zda vaše reklama na Linkedinu funguje? Odpověď zní: měření a vyhodnocování.

Klíčové metriky

Prvním krokem je definovat klíčové metriky, které budete sledovat. Mezi nejdůležitější patří:

  • Míra prokliků (CTR): Ukazuje, jak často uživatelé kliknou na váš inzerát po jeho zobrazení. Vysoká CTR naznačuje, že vaše inzeráty jsou relevantní a poutavé.
  • Míra konverze (CVR): Ukazuje, kolik uživatelů, kteří klikli na váš inzerát, provedlo požadovanou akci (např. vyplnili formulář). Vysoká CVR naznačuje, že vaše landing page je efektivní a motivuje uživatele k akci.
  • Cena za proklik (CPC): Ukazuje, kolik vás stojí jeden klik na váš inzerát.
  • Cena za konverzi (CPA): Ukazuje, kolik vás stojí získání jednoho konvertovaného uživatele.

Kromě těchto základních metrik byste měli sledovat i další, jako je počet zobrazení, počet impresí, průměrná pozice inzerátu a engagement (lajky, komentáře, sdílení).

Tip: Víte, kolik starostí vám ušetří tvorba e-shopu na Shoptetu na míru? Obraťte se na SEO Consult!

Nástroje pro měření

LinkedIn nabízí vlastní nástroje pro měření a vyhodnocování PPC kampaní. Mezi nejdůležitější patří:

  • LinkedIn Campaign Manager: Umožňuje vám sledovat výkonnost vašich kampaní v reálném čase a provádět nezbytné úpravy.
  • LinkedIn Analytics: Poskytuje detailní přehledy o tom, jak uživatelé interagují s vašimi inzeráty.
  • Správce reklam Google: Pokud spravujete své kampaně na LinkedInu v Google Ads, můžete k jejich sledování a vyhodnocování používat Správce reklam Google.

Tipy pro efektivní měření

Stanovte si jasné cíle: Než začnete s kampaní, definujte si jasné cíle, kterých chcete dosáhnout. To vám pomůže vybrat správné metriky a sledovat jejich vývoj.

Sledujte relevantní metriky: Nesnažte se sledovat všechny dostupné metriky. Zaměřte se na ty, které jsou pro vás nejrelevantnější a které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Pravidelně analyzujte data: Nečekejte na konec kampaně, abyste analyzovali data. Pravidelně kontrolujte výsledky a provádějte nezbytné úpravy.

Používejte nástroje pro automatizaci: Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou s automatizací měření a vyhodnocování kampaní. To vám ušetří čas a námahu.

Měření a vyhodnocování PPC kampaní na LinkedInu je nezbytné pro jejich optimalizaci a dosažení co nejlepších výsledků. Sledováním klíčových metrik a analýzou dat můžete zjistit, co funguje a co ne, a provést nezbytné úpravy, abyste dosáhli svých marketingových cílů.

Pokročilé strategie měření a vyhodnocování na LinkedInu

Jděme teď dál za základní měření a podívejme se na pokročilejší strategie, které vám pomůžou vytěžit z vašich kampaní na LinkedInu maximum.

A/B testování

A/B testování je skvělý způsob, jak zjistit, co funguje v reklamě lépe. Můžete například testovat různé titulky, obrázky, texty inzerátů nebo cílové audience. Tímto způsobem zjistíte, jaké prvky inzerátu mají největší vliv na CTR a CVR.

Remarketing

LinkedIn umožňuje remarketing, což znamená, že můžete cílit reklamy na uživatele, kteří již interagovali s vaší společností. Mohli například navštívit váš profil nebo stáhnout ebook. Remarketing je účinný způsob, jak oslovit uživatele, kteří již projevili zájem o vaši značku, a přimět je k provedení konverze.

Lookalike audience

LinkedIn vám umožňuje vytvořit si takzvanou "lookalike audience," což je skupina uživatelů, kteří jsou podobní vašim stávajícím zákazníkům. Tímto způsobem můžete oslovit nové potenciální zákazníky, kteří mají vysokou pravděpodobnost, že je vaše nabídka zaujme.

Attribution modeling

Attribution modeling vám pomůže pochopit, jak různé touchpointy v marketingovém funnelu přispívají ke konverzím. To je důležité, protože PPC kampaně na LinkedInu nemusí být jediným bodem kontaktu, který uživatel s vaší značkou má. Díky attribution modelingu zjistíte, jak vaše kampaně na LinkedInu spolupracují s ostatními marketingovými aktivitami.

Měření offline konverzí

Pokud vaším cílem je generovat offline konverze (například návštěvy prodejny), budete muset najít způsob, jak je měřit. Můžete například použít sledování hovorů nebo UTM parametry ve svých reklamách. UTM parametry jsou kódy, které přidáte ke svým adresám URL, abyste mohli sledovat, odkud návštěvníci přicházejí.

Využití sociálního naslouchání

Sociální naslouchání vám pomůže pochopit, co lidé říkají o vaší značce a vašem odvětví na LinkedInu a dalších platformách sociálních médií. Tyto informace můžete využít ke zlepšení svých reklamních kampaní a lépe oslovit cílové publikum.

Měření a vyhodnocování PPC kampaní na LinkedInu je neustálý proces. Čím více dat budete mít k dispozici, tím lépe pochopíte, co funguje a co ne. Využíváním pokročilých strategií, jako je A/B testování, remarketing, lookalike audience a attribution modeling, můžete optimalizovat své kampaně a dosáhnout lepších výsledků. A nezapomeňte sledovat nejen online konverze, ale také offline aktivity, které vaše kampaně generují. Díky komplexnímu přístupu k měření získáte jasný přehled o výkonnosti vašich kampaní a budete moci činit informovaná rozhodnutí o jejich budoucím směřování.

Publikováno: 20. 03. 2024

Kategorie: Byznys a finance

Autor: Milena Novotná