Správně navržený a odborně instalovaný hromosvod chrání majetek i životy

Při úderu bleskem do domu dochází k celkovému zvýšení napětí na všech vodivých předmětech v okolí, což může způsobit vážné poškození elektrických zařízení. Pokud není toto zvýšené napětí vyrovnáno propojením všech vodivých předmětů do jednoho uzemněného obvodu, mohou dojít k poškození některých součástek elektrických zařízení.

Zvýšení napětí vede k vytvoření bleskového proudu, který může spálit a roztrhat cokoliv na své cestě. V nejhorších případech může bleskový proud vyrvat elektroinstalace ze zdí a dokonce způsobit rozsáhlé strukturální poškození domu. Tento typ ničivého účinku může mít i blesk, který udeří do sousedního objektu, protože se v okolí zasaženého domu indukují proudy o stejné intenzitě jako původní bleskové.

Správně navržený hromosvodový systém má za úkol chránit váš dům před těmito katastrofálními následky. Roli samozřejmě hraje také odborná montáž hromosvodu. Je však důležité si uvědomit, že jde pouze o vnější ochranu před bleskem, tedy ochranu samotné budovy. Pro dosažení ideální ochrany je doporučeno provést také vnitřní ochranu pomocí svodičů přepětí na přívodu elektřiny a rozvodu v domácnosti. Tím lze předejít případným škodám uvnitř objektu.

Ochrana před přepětím není pouze doporučením, ale i povinností podle českých technických norem, které se týkají elektroinstalací a elektrických zařízení. Tyto normy zahrnují ustanovení o ochraně před úrazem způsobeným elektrickým proudem, uzemňování a zejména ochranu před bleskem, jak je specifikováno v normě ČSN EN 62305. Díky těmto opatřením můžete mít jistotu, že váš domov je plně vybaven kvalitní ochranou před ničivými účinky blesku.

Pokud hledáte odborníky, kteří nabízí komplexní služby v oblasti realizace hromosvodovových systémů a současně i výkopové a zemní práce, obraťte se na hromoelektro.cz.

Publikováno: 22. 12. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Tereza Benediktová