Znáte moderní CNC stroje?

Pracují rychle, levně a s přesností na setiny milimetru. Moderní kovovýroba je na nich v podstatě postavena. Zkratka CNC pochází z anglického Computer Numerical Control a v překladu znamená počítačové číslicové řízení či počítačem řízený obráběcí stroj, jenž obrábí výrobek za pomocí počítače dle tzv. NC programu.

Kovovýroba v minulosti a dnes

Tuto zkratku přitom už v padesátých letech minulého století používali Japonci pro své vůbec první programové stroje. Řízení těchto strojů měl na starosti jednoduchý systém s elektronkovými obvody ukládaný na mechanickou paměť, ať již v podobě šablon či mechanických zarážek. Zlom nastal s příchodem moderních počítačů. Ten nejenže usnadnil programování a samotnou obsluhu stroje, ale také umožnil uchování dat pro možnosti jejich využití v budoucnu. Výroba celkově zkvalitnila, zlevnila a zrychlila, zkrátka celkově zefektivnila.

Opravdu přesná kovovýroba

V současné době je strojírenská výroba v čele s kovovýrobou na CNC strojích v podstatě postavena. Hlavní předností CNC strojů je jejich schopnost zaměřit se na detaily. CNC stroje pracují s přesností na setiny milimetrů. Naprosto bezkonkurenční je především CNC obrábění postavené na přesném odebírání materiálu.

Hliník, plast i dřevo

Zpracovávat neboli CNC obrábět (frézovat, soustružit a vrtat) tímto způsobem lze celou řadu materiálů od oceli, litin, slitin hliníku, mědi, plastů i dřeva. Výsledkem přitom mohou být různé tvary výsledných produktů včetně 2D a 3D. Samotné CNS obráběcí procesy se pak dělí na CNS soustružení, vrtání a frézování.

CNC soustružení

Pod pojmem CNC soustružení rozumíme třískové obrábění vnitřních, popřípadě vnějších rotačních ploch. Obrobek při něm vykonává klasický rotační pohyb a k tomu je opracováván vedlejším pohybem soustružnického nože.

CNC frézování

Strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem, to je tzv. CNC frézování, které na rozdíl od CNC soustružení funguje na opačném principu. Hlavní nástroj v tomto případě rotuje a obrobek vykonává vedlejší pohyb.

CNC vrtání

Posledním ze zmíněných procesů je CNC vrtání. Zde k třískovému obrábění dohází rotováním vrtáku, který vykonává oba pohyby – hlavní řezný i vedlejší neboli posuv.

Publikováno: 19. 09. 2022

Kategorie: Byznys a finance

Autor: Milena Novotná