Novinky pro řidiče platné od roku 2024

Dne 1. 1. 2024 začala platit novela silničního zákona, která sebou přináší spoustu novinek. Přehled těch nejdůležitějších vám v tomto článku představí právník z AK Olomouc.

Vybrané úseky dálnic až 150 km/h

Na vybraných úsecích dálnic je nově možné řídit maximální rychlostí 150 km/h. Jedná se o modernizované úseky dálnice D3, dále úseky D11, D1 mezi Přerovem a Říkovicemi a v budoucnu i na D5 mezi Plzní a Rozvadovem.

Přehlednější bodový systém

Změnil se také bodový systém. Ten je nyní přehlednější a obsahuje jasně definovaná pásma pokut a bodů. Body jsou nově přiřazovány pouze ve třech možných výších, a to 2, 4 a 6 bodů.

2 body si vysloužíte například za parkování na místě pro invalidy a za překročení rychlosti o maximálně 10 km/h. 4 body vás čekají, jestliže kupříkladu pojedete bez pásů, nebudete mít dítě upevněné v autosedačce, překročíte rychlost o až 30 km/h mimo obec a o až 20 km/h v obci, budete držet při řízení v ruce mobilní telefon či ujedete od nehody.

Nejvyšším 6 bodovým hodnocením jsou ohodnoceny například následující skutky:

  • l porušení zákazu předjíždění,
  • l ohrožení chodce,
  • l jízda na červenou,
  • l překročení rychlosti až o 50 km/h mimo obec a až o 40 km/h v obci,
  • l nedodržení zákazu vjezdu na železniční přejezd,
  • l jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

U těchto skutků vás čeká také peněžitý trest, který byl oproti minulým rokům v některých případech zvýšen. Některé z těchto skutků jsou klasifikované jako přestupky, avšak jiné je možné dle trestního práva hodnotit jako trestný čin. Buďte proto obezřetní nejen k sobě a k posádce vašemu vozu, ale i k vašemu okolí.

Jízda bez řidičského a technického průkazu

Nově nebudete penalizováni, pokud u sebe nebudete mít řidičský či technický průkaz. Pokud potřebujete nutně přejet mezi dvěma body a zapomenete si doklady doma, nic se neděje.

Řidičák od 17 let

Zavedena byla také možnost řízení již od 17 let. Vždy je ale zapotřebí mít vedle sebe mentora, který je zapsán v evidenční kartě.

Publikováno: 04. 04. 2024 / Aktualizováno: 07. 04. 2024

Kategorie: Auto/moto

Autor: Jakub Skalický