Svatební moderátor či DJ vs. stařešina na svatbu

Spousta lidí netuší, jaký je rozdíl mezi svatebním moderátorem, DJ na svatbu a stařešinou. Jak vybrat vhodného člověka, který bude v rámci celého dne udávat správné tempo?

Stařešina na svatbu

Stařešina na svatbu je umělec, často oblečený v kroji, který na svatbu přináší klasické tradice. Svatbu doprovází mluveným slovem často již od svatebních příprav. Stařešina přichází s ženichem k nevěstě, kde ji odebírá rodičům. Svatební hosty doprovází na obřad a z obřadu na svatební sál.

Po příchodu hostů do svatebního sálu uvítá hosty při vstupu a provede tradici rozbíjení a zametání střepů. Stařešina často nabízí svatební hosty nápoji a koláči a mluví různé básničky a svatební rituály.

Hosty upozorní, je-li „polévka málo slaná a nevěsta nelíbaná“, a na jiné tradice. Během svatební hostiny a svatební party může stařešina pořádat svatební hry a soutěže. O půlnoci bývá součástí tzv. čepení nevěsty. Po tomto aktu většinou role stařešiny na svatbě končí a volná zábava pokračuje v rukou svatebního DJ, nebo svatební kapely.

Svatební moderátor

Svatební moderátor představuje modernější variantu svatebního stařešiny. Na rozdíl od umělce v kroji jde většinou o umělce v obleku s mikrofonem a tabletem.

Moderátor na svatbě uvádí hlavní tradice na svatební hostině (uvítání hostů při vstupu do sálu, společné pojídání polévky i svatební hry a soutěže). O půlnoci může být svatební moderátor součástí čepení nevěsty, které může moderovat, ovšem většinou se tato role posouvá rovnou na folkloristy, kteří celý akt doprovází zpěvem tradičních písní v dobových krojích. Role svatebního moderátora většinou končí po čepení nevěsty, případně házení svatební kytice.

Svatební DJ a moderátor v jednom

V posledních letech spousta lidí volí především kombinaci kvalitního DJ a moderátora v jedné osobě. Role tohoto umělce začíná po příchodu hostů na svatební sál, kdy hraje hudební podmaz a uvede příchod novomanžele do svatebního sálu za potlesku svatebních hostů. Svatební DJ a moderátor v jedné osobě pečuje o to, aby hosté vždy věděli, co se na svatbě jde dít a nevzniklo žádné hluché místo. Moderuje svatební hry a soutěže, stejně jako jednotlivá taneční kola a celý průběh svatby.

Publikováno: 24. 03. 2022

Kategorie: Tipy

Autor: Milena Novotná