A co váš podnik, není příliš hlučný?

Podnikáte v telekomunikacích, energetice nebo v jiném odvětví, v rámci kterého se běžně používají výrobní zařízení či potrubí? Pak jistě moc dobře víte, že legislativa udává jasné podmínky pro bezpečný provoz, s čímž úzce souvisí také míra hlučnosti. Pokud ji váš podnik překračuje, jste povinni učinit adekvátní opatření a zajistit, aby odpovídala normám. Dosáhnete toho poměrně snadno – instalací vhodně zvolených tlumičů hluku. V praxi se nejčastěji montují na ventilátory, parovody, spalinovody, vzduchotechniku a podobné systémy.

Na počátku je akustická studie

Zda bude montáž tlumičů hluku zapotřebí, rozhodnou výsledky tzv. akustické studie. Platnou legislativu není radno podcenit a právě na základě výsledků budete přesně vědět, zda hodnoty hluku překračují povolené limity. Akustickou studii provádí odborník, který podle naměřených hodnot navrhne optimální tlumiče hluku. Zdroje hluku lze rozdělit na vnitřní a vnější. Typickým vnitřním zdrojem hluku může být technologické zařízení, výtah, klimatizační jednotka, kotelna, ale také hudební produkce. K běžným vnějším zdrojům patří stavební činnosti a široká škála dalších zdrojů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu života v dané lokalitě i provoz některých zařízení.

Tlumiče hluku mají mnoho podob

Co si představit pod pojmem tlumič hluku? Konkrétní opatření závisí na specifikách pracoviště. Může se jednat o akustický kryt průmyslového zařízení, protihlukovou stěnu či zástěnu, tepelně-akustickou izolaci, absorpční či rezonátorový tlumič hluku, ale také tlumič hluku páry apod. Podstatné je, aby se dodavatel pracoval s konkrétním problémem a vymyslel efektivní, a přitom cenově dostupné řešení. K předním odborníkům patří česká společnost SAI ATIS s.r.o. Zajišťuje komplexní služby v oblasti měření hluku a realizace protihlukových opatření. Více se dozvíte na sai-atis.cz.

Publikováno: 21. 01. 2019

Kategorie: Byznys a finance

Autor: Milena Novotná