Vztahy a rodina

Když se vám pití vymyká z rukou

Alkohol je metla lidstva. Kdo mu jednou propadne, těžko hledá znovu pevnou půdu pod nohama a v případě mužů, to platí dvojnásob. Ženy sice propadnou závislosti rychleji než muži, ale u mužů je problém fatálnější.

Závislost na alkoholu je léčitelná, pokud se s terapií začne včas. Právě u mužů bývá zádrhel v tom, že si problém nehodlají přiznat. Cítí se silní, a pokud vůbec nějaký diskomfort vnímají, tak jej chtějí řešit diskrétně a důsledky obvykle bagatelizují. Individuální přístup je v mužské terapii podle odborníků nejdůležitější.

​Jak se zbavit závislosti?

To v Adicare dobře vědí. Jak se zbavit závislosti na alkoholu poradí formou terapie, která je širá na míru a může být vedena i on-line formou. Potenciální klienti nemusí nikam osobně chodit a veškeré své problémy mohou s terapeutkou konzultovat pomocí moderních informačních technologií.

Ukazuje se, že pomoc vyhledávají lidé až v nejtěžších stádiích závislosti. To je bohužel velmi nebezpečný trend, protože léčba je v tomto případě náročná a počet relapsů poměrně vysoký. Pokud si včas uvědomíte, že se vám pití vymyká z rukou, můžete svůj problém vyřešit ambulantní cestou. Terapie je snazší, účinnější a obejde se i bez drastičtějších zásahů do vašeho běžného životního stylu.

​Co je kontrolované pití?

V AdiCare vám rozšíří obzory a vy velmi rychle zjistíte, že při správné terapii nemusíte být odsouzeni k celoživotní abstinenci, ale můžete být účastni takzvané sekundární prevence. Ta spočívá v psychosociální pomoci a nedirektivní léčbě, alias terapii kontrolované konzumace.

Kontrolovaná konzumace je indikována pro pacienty s nerozvinutými formami závislosti. Non-abstinentní terapii rozhodně nelze zaměňovat za pouhé řízené snižování dávek alkoholu. Kontrolovaná konzumace alkoholu je náročný terapeutický proces, který se zaměřuje především na posílení sebekontroly a hlubší pochopení rizikových okolností konzumace. Stěžejním úkolem je pak odhalení a ošetření psychologických příčin nadměrného pití.